Yoga và cảm thụ âm nhạc

Các bài tập yoga mang lại thư giãn tinh thần cũng như tạo điều kiện cho sức khỏe của bé phát triển. Đồng thời với khả năng cảm thụ âm nhạc giúp bé vui chơi, làm việc, học tập hiệu quả hơn.