Ngày Hội Gia Đình

Tham gia các hoạt động gia đình. Và thưởng thức tiệc trà cũng như nhận các phần thưởng hấp dẫn khác.