Để đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất về nhân cách và trí tuệ cho trẻ, hệ thống Trường Mầm non Ngôi sao xinh luôn chú trọng và chặt chẽ trong việc tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ giáo viên của trường

  • Tất cả đội ngũ giáo viên và nhân viên đều được chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ và có giấy chứng nhận tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như sơ cấp cứu.

  • Các cô giáo với tình yêu thương con trẻ tận tâm, nhiệt huyết và sáng tạo là tiêu chí xuyên suốt trong quá trình tuyển dụng, trong quá trình đào tạo và trong văn hóa của Trường

  • Đội ngũ giáo viên luôn được bồi dưỡng và đào tạo theo định kì. Câp nhật các phương pháp giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng giảng dạy.

TOP